Usuari/Contrasenya
Només disponible pel personal que treballa a l'Ajuntament de Palma o que ja disposen d'usuari d'accés a la xarxa.
Usuari
Contrasenya
L'usuari (DNI sense lletra) i la contrasenya són les mateixes que s'empren a l'apartat de Les Meves Dades de la intranet
Sense identificació
Si no disposau de mecanisme d'identificació legal, podeu accedir sense autenticació, de forma anònima. Amb aquest tipus d'autenticació només podreu accedir a determinades seccions.
Entrada al sistema